Geluidsscherm A74

Bij het realiseren van de 6500 m geluidsscherm en de 9 kunstwerken voor de A74 is sprake van een langlopend project. Voor de diverse projectonderdelen zijn diverse paalsystemen gekozen, te weten betonschroefpalen en buisschroefpalen, plus prefab betonpalen, die gedeeltelijk zijn voorgeboord.

Over het project

In het wegennet rondom Venlo ontbreekt een directe verbinding tussen de A73 met de Duitse Bundesautobahn 61 (BAB61). Dit leidt tot economische schade, vooral onder het beroepsgoederenvervoer. De aanleg van de A74 van Tegelen naar de Duitse grens is een totaalplan voor bereikbaarheid en leefbaarheid van Venlo en de regio.

Directe verbinding

De A74 vormt de verbinding tussen de A73 en de BAB61. Ter hoogte van het spoorwegviaduct splitst de A74 zich af van de A73. De A74 gaat hier richting het oosten naar de BAB61.
Een directe verbinding betekent:

 • een snelle, doorgaande verbinding tussen het Nederlandse en Duitse hoofdwegennet;
 • een goede oplossing voor het groeiende (vracht)verkeer van de Randstad naar het Duitse Ruhr/Rhein-maingebied
 • ontlasting van het regionale wegennet


Op Nederlands grondgebied betekent dit ca. 2,5 kilometer nieuwe snelweg.
Daarnaast bestaan de werkzaamheden ook uit de realisatie van 9 kunstwerken (bruggen, viaducten, ecoduct), plaatsen van 9 duikers, ca. 6500 meter geluidsschermen, het verleggen Wilderbeek, natuurcompensatie en realiseren ecologische verbindingen.

Natuurcompensatie en ecologische verbindingen richten zich op het in stand houden/creëren van vliegroutes voor vleermuizen, het instandhouden van een ecologische verbinding Wilderbeek, inrichting omgeving ecoduct, die de faunaverbinding vormt voor groot en klein wild.


Projectgegevens 33033

Locatie A74 Tegelen
Aannemer: Dura Vermeer Infra BV Beuningen

Prefab betonpalen

Voor dit meest recente heiwerk zijn 59 prefab betonpalen geslagen

 • 31 palen, vierkant 350 mm, lengte 5.50 m.
 • 28 palen, vierkant 400 mm, lengte 5.50 m.

Schroefpalen

Het laatste schroefproject tot nu toe bestond uit betonschroefpalen en buisschroefpalen.

 • 219 betonschroepalen, doorsnede 650 mm, lengte 7.00 m, voorzien van een wapening van10Ø16 in een lengte van 7.00 m.
 • 8 buisschroefpalen, doorsnede 650 mm, lengte 8,50 m met een schachtwapening 8Ø20 mm, en een kopwapening 10Ø32 mm in een lengte van 6.75 m.

Plastische beton

Voor deze funderingspalen was een zeer plastische beton nodig om de forse wapening op de juiste diepte te krijgen.
Voor het inbrengen van de wapening is in bepaalde situaties een Liebherr hulpkraan met trilblok ingezet.
De schroefpalen zijn gemaakt op een talud van ca. 6 m. breed en op een hoogte van 8 m.
Het werk is voorspoedig verlopen en de palen voor dit deelproject waren in ca. 10 dagen geproduceerd.
Dit jaar zullen voor dit project nog voor verschillende geluidschermen en kunstwerken funderingspalen grealiseerd worden.

Materieel

De funderingsmachines die tot nu toe zijn ingezet voor dit project zijn:

 • THW6527D (boorstelling)
 • THW5525D (boorbestelling)
 • THW3015D (boorstelling)
 • PM20LC (heistelling)
 • Liebherr (hulpkraan)

Leon Klaassen
Projectleider
Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Kunnen we u helpen bij uw project?

Wij beantwoorden uw vragen graag! Wilt u meer weten over onze projecten, producten en of diensten? Neem dan telefonisch contact op met , bel of stuur ons een email.