18 woningen De Kruitwachters

Voor de fundering van 18 woningen in plan De Kruitwachters in Muiden heit Vroom prefab palen en monteert prefab funderingsbalken en bergingsvloeren. Door de krachten te bundelen en te opereren vanuit één allround funderingsbedrijf met onderling een perfecte afstemming voor wat betreft planning, materieel en materiaal, worden kosten bespaard en doorlooptijden bekort.

Over het project

Het terrein van de voormalig kruitfabriek KNSF in Muiden wordt in rap tempo omgevormd tot De Krijgsman, een wijk met 1300 woningen in een landschap van bomen en water achter de dijk van het IJmeer.

Op loopafstand van de historische stadskern van Muiden, aan het Kruitpad en de Muidertrekvaart, wordt De Kruitwachters gerealiseerd. Het ontwerp refereert aan de voormalige Kruitfabiek in Muiden. Langs de oprijlaan van de fabriek aan de Muidertrekvaart stonden de woningen van de fabrieksmedewerkers waarvan er nog een aantal ter plaatse te zien zijn. In het ontwerp van De Kruitwachters zijn meerdere referenties te vinden naar de rijke historie.

Muiden Kruitwachters Vroom BV image
Muiden Kruitwachters Vroom BV image
Muiden Kruitwachters Vroom BV image
Muiden Kruitwachters Vroom BV image
Muiden Kruitwachters Vroom BV image
Muiden Kruitwachters Vroom BV image
Muiden Kruitwachters Vroom BV image
Muiden Kruitwachters Vroom BV image
Muiden Kruitwachters Vroom BV image
Bron: De Krijgsman
Muiden Kruitwachters Vroom BV image
Bron: De Krijgsman
Muiden Kruitwachters Vroom BV image
Bron: De Krijgsman

Juridisch dispuut

Het plangebied “De Krijgsman” is gelegen aan de westelijke kant van de kern van Muiden. Onderdeel van het plangebied is het terrein waar de voormalige buskruitfabriek Koninklijke Nederlandse Springstoffen Fabriek “KNSF” (Kruitpad 16) was gevestigd. Het terrein ligt in een gebied waar veel nationale, regionale en lokale ruimtelijke belangen (o.a. bereikbaarheidsopgaven, woningbouwopgaven, natuur/wateropgaven) strijden om de ruimte. 

Mede met als doelstelling de diverse ruimtelijke belangen zoveel mogelijk te dienen, is eind jaren ‘90 het plan ontstaan om de buskruitfabriek op het KNSF-terrein te sluiten en om de ruimte die daardoor beschikbaar komt, te gebruiken voor de realisatie van een nieuw woon- en werkgebied. In 2003 is tussen de gemeente Muiden en KNSF een intentieverklaring getekend waarin is bepaald dat het KNSF-terrein, in overleg, ontwikkeld wordt tot een woon- en werkgebied. In 2004 is daartoe het fabriekscomplex gesloten. 

Na uitwerking van de plannen is in 2005 een aanvullende intentieverklaring getekend, waarbij over de kwaliteit van de ontwikkeling afspraken zijn gemaakt. Uiteindelijk werd begin 2014 een jarenlang juridisch dispuut beslecht doordat partijen (waaronder KNSF en de gemeente Muiden) een vaststellingsovereenkomst (VOK) sluiten. In deze VOK zijn (onder meer) afspraken gemaakt over de programmatische uitgangspunten en de kwalitatieve ambities voor de stedenbouwkundige en landschappelijke invulling van het gebied. Deze zijn verder uitgewerkt in het Ambitiedocument “De Krijgsman in Muiden” van 13 december 2013. De afspraken en uitgangspunten in de VOK en het Ambitiedocument zijn bepalend voor dit bestemmingsplan. Bij het vertalen van de ambities uit het Ambitiedocument zijn de beginselen van een goede ruimtelijke ordening steeds leidend. Het Ambitiedocument is op 6 februari 2014 door de raad vastgesteld. De VOK is in maart 2014 getekend.

Raymond Dekker
Projectleider
Eén team, één taak
Startdatum
23-08-2021
Einddatum
29-10-2021
woningen
18
palen
225

Feiten & Getallen

Opdrachtgever
KNSF, De Krijgsman Muiden
Aannemer
PHB Deventer B.V.
Ontwerp
Abbink X Co, Faro
Materieel

Kunnen we u helpen bij uw project?

Wij beantwoorden uw vragen graag! Wilt u meer weten over onze projecten, producten en of diensten? Neem dan telefonisch contact op met Sandro Pronk, bel +31(0)653801507 of stuur ons een email.

Vraag een offerte aan