Een plaatje in Vibro-combi - Vroom Funderingstechnieken
Img 07
16 april 2013

Een plaatje in Vibro-combi

Deze foto betekent een groot compliment voor de Vroom ploeg die de Vibro-combipalen met een grote mate van precisie verdiept plaatste voor de ondergrondse opslagruimte van Beemsterkazen. Nu de put is ontgraven steken de –nog net niet gesnelde paalkoppen- op hoogte en keurig in het gelid boven de werkvloer uit.

De bouw van de nieuwe kaasmakerij is in volle gang. Voor de nieuwe CONO Kaasmakerij produceerde Vroom Funderingstechnieken de ca. 1300 in de grond gevormde en grondverdringende Vibro-palen en (verdiept geplaatste) Vibro-combipalen.

De paalkoppen zijn inmiddels gesneld. De bouw van de keldervloer en wanden voor de deels ondergrondse kaasopslag met een vloeroppervlak van ca. 1650 m2 is in volle gang.
Vanaf 2014 worden hier de Beemsterkazen geconditioneerd opgeslagen als sluitstuk van het kaasmaken in de nieuwe CONO kaasmakerij.

11- 12,50 m onder NAP

De koppen van de Vibro-combipalen bevinden zich op ca. 6 – 8,50 m onder het werkniveau/maaiveld van de Beemsterpolder en dat komt overeen met ca. 11 – 12,5 m onder NAP. De paalpunten bevinden zich op ca. 24 tot 32 m onder NAP. 

De groenste kaasmakerij

De groenste kaasmakerij ter wereld komt in het werelderfgoed De Beemster.
Vanaf de tweede helft van 2014 wil CONO in de kaasmakerij of energieneutrale wijze de beroemde Beemsterkaas produceren. Op de achtergrond de weipoederfabriek, eveneens een ontwerp van Bastiaan Jongerius Architecten uit Amsterdam.

Klik hier voor meer info over de uitgevoerde funderingswerkzaamheden

FEITEN & GETALLEN

Project Nieuwbouw CONO Kaasmakerij
Locatie Rijperweg 20, Westbeemster
Architect Bastiaan Jongerius Architecten, Amsterdam
Aannemer Visser en Smit Bouw BV Groningen
Constructeur Feenstra Adviseurs, Duiven
Investeringskosten ca. € 80 miljoen
Bouwperiode

 • Start bouw december 2012
 • Oplevering 1e kwartaal 2014
 • Ingebruikname kaasmakerij 2e helft 2014.

Funderingswerkzaamheden
Funderingspalen Vroom Funderingstechnieken BV
Uitvoeringsperiode december 2012 - maart 2013
Paalsystemen
In de grond gevormde Vibro-palen en Vibro-combipalen
Vibro-palen

 • Aantal 960
 • Lengte 15 – 17 m
 • Doorsnede casing / voet 273 / 330, 356 / 435 mm

Vibro-combipalen

 • Aantal 309
 • Doorsnede casing / voet 457 / 520, 406 / 465 mm
 • Lengte prefab betonelement 13,50 – 19,20 m
 • Doorsnede prefab betonelement vierkant 250 en 290 mm
 • De paalkoppen worden geplaatst op ca. 7 – 8,50 m onder het werkniveau/maaiveld.

Damwand
Uitvoering Gebr. Van ’t Hek
Huurperiode 12 weken
Damwandplank type AZ-18, lengte 14,5 m

 • Kelder lengte 230 m
 • Leidingtunnel 111 m
 • Tankenpark 173 m

Wijze van inbrengen: intrillen en uittrillen