Particuliere opdrachtgevers - Vroom Funderingstechnieken
Img 07
13 maart 2013

Particuliere opdrachtgevers

Eigenaars van koopwoningen worden steeds mondiger en meer bedreven in hun rol van particuliere opdrachtgever wanneer het gaat om funderingsherstel. Dit wordt volgens Vroom Funderingstechnieken ingegeven door de huidige economische omstandigheden die nopen tot zelfwerkzaamheid.

Wanneer een particuliere woningbezitter geconfronteerd wordt met funderingsherstel zal deze al snel ontdekken dat hij/zij niet de enige is in Nederland die kampt met deze problemen. De Stichting Platform Funderingen Nederland komt op voor de belangen van een groot aantal particuliere woningbezitters die -vaak buiten hun schuld om- gedupeerd worden door aantasting van de houten paalfunderingen. Vroom Funderingstechnieken steunt deze stichting en kan samen met het dochterbedrijf P. van 't Wout Funderingstechnieken voor elke problematiek een passende oplossing aanbieden en uitvoeren.

Voorbeeldproject

Bij een project in Volendam ging het om het stabiliseren van de bestaande fundering. Na het inheien van 8 stalenbuispalen zijn deze voorzien van wapening en met beton afgestort. Daarna is er grondwerk verricht om tot de juiste diepte, onder de bestaande fundering te komen. Vanaf dat niveau is een nieuwe vloer onder de bestaande funderingsbalken gestort. Doordat de bestaande funderingsbalken aan de onderzijde niet geheel vlak waren zijn de holle ruimtes tussen de vloer en de funderingsbalken na het storten van de betonvloer opgevuld met krimparme mortel. De in het werk gestorte betonvloer geeft in combinatie met de geheide segmentpalen de bestaande woning voldoende draagkracht voor de komende 100 jaar.

Klik hier wanneer u meer wilt weten over het Volendamse project, de stichting Platform Funderingen en hoe u online bij Vroom om advies en een offerte kunt vragen.