Uitbreiding 380kV Station Beverwijk - Vroom Funderingstechnieken
Img 07
15 december 2014

Uitbreiding 380kV Station Beverwijk

Vroom Funderingstechnieken heeft een opdracht ontvangen voor de uitbreiding van een TenneT station in Beverwijk. Vanaf februari 2015 zullen ruim 600 zware prefab palen en 185 stalenbuis palen worden geheid. De oplevering is aan het einde van 2016.
Default beverwijk impressie

Met het project Randstad 380 kV voorzien het ministerie van EZ en TenneT in een fasegewijze aanleg van een noodzakelijke hoogspanningsverbinding in de Randstad, verdeeld over een al gerealiseerde Zuidring (Wateringen-Bleiswijk) en de Noordring tussen Beverwijk en Bleiswijk. 

Klaar voor de toekomst

De nieuwe verbindingen zijn van belang voor het borgen van de leveringszekerheid in de Randstad, ook in de toekomst, en het vergroten van de transportcapaciteit. Onderdeel van de nieuwe verbinding is het transformatorstation Vijfhuizen, die de elektriciteit van 380 kV naar 150 kV transformeert voor regionale distributie en nodig is om stabiliteit op het elektriciteitsnet te garanderen.

Station Beverwijk

In Beverwijk komt om die reden een nieuw 380 kV- hoogspanningsstation. Voordat de verbinding Beverwijk-Bleiswijk in gebruik kan worden genomen moeten de twee transformatorstations Vijfhuizen en Beverwijk zijn voltooid.

Medium spr website 165 185 6 5 19
Kunnen we u helpen bij uw project?

Neem contact op met Sandro Pronk, bel +31(0)299 409 507 of stuur ons een e-mail.