Windmolens Swifterbant - Vroom Funderingstechnieken
Img 07
11 juni 2019

Windmolens Swifterbant

Deze keer zijn wij niet zelf met onze Vroom-drone de lucht in gegaan, maar hebben wij dit beeld ontvangen van de eigenaar van het terrein. Het prachtige plaatje met daarop onze grootste funderingsmachine lijkt wel een ansichtkaart. Wij verzorgen de fundering voor maar liefst zeven windmolens. De draagkracht bestaat uit ruim 200 stuks vibropalen.
Default img 2128

Temidden van alle mega-windmolens van Windplan Blauw worden er tussen Dronten en Swifterbant langs de Overijsselse Tocht (evenwijdig aan de Elandweg) ook nog zeven kleinere windmolens gebouwd. De turbines van windpark ‘Samen voor de Wind’ krijgen een as-hoogte van 'slechts' 69 meter.

Vergunning

De lijn met zeven kleinschalige windmolens valt buiten Windplan Blauw, omdat de vergunning al in 2014 is afgegeven door de gemeente Dronten. Op dat moment was er nog geen regionaal windplan vastgesteld door gemeenten en provincies en was er dus ook nog geen Windplan Blauw.