Going to the Gemba

In 2022 hebben we meer en meer invulling gegeven aan onze slogan "Vroom zijn we samen". De viering van ons 60-jarig bestaan gaf daar alle aanleiding toe, want met elkaar hebben we deze mijlpaal bereikt.
Gemba Vroom BV image
Gemba Vroom BV image

En nu gaan we de kracht van “Vroom zijn we samen” nog verder vergroten. In het verleden is project “Going to the Gemba” tot stand gekomen, waarbij met enige regelmaat UTA-medewerkers (UTA staat voor 'Uitvoerend Technisch Administratief') een bezoek brachten aan onze collega’s buiten. Gemba is een Japans woord en betekent 'echte plek'. In ons geval de bouwplaats, zonder daar overigens de UTA-medewerkers tekort te willen doen.

Coronapandemie

De afgelopen jaren is als gevolg van de coronapandemie en de beperking van niet noodzakelijke bewegingen hieraan minder aandacht gegeven. Het project Gemba heeft een aantal doelen, waaronder het vergroten van de saamhorigheid, verkrijgen van inzicht in hetgeen buiten de eigen afdeling gebeurt, verbeteren van samenwerking en zorgdragen voor kennisdeling.

We hebben als doel gesteld dat alle UTA-medewerkers gedurende het jaar een aantal bezoeken brengen aan projectlocaties, met collega’s in gesprek gaan en de organisatie informeren over de gesprekken die hebben plaatsgevonden. Wij zijn heel erg benieuwd naar de ontwikkelingen die hieruit gaan volgen en houden u hiervan op de hoogte.

Check onze vacatures hier