Veiligheidsladder trede 3 behaald

Op 3 maart 2022 is de audit voor trede 3 van de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) succesvol afgerond.
Veiligheidsladder T3 Vroom BV image
Veiligheidsladder T3 Vroom BV image

De auditoren waren zeer tevreden over de wijze waarop alle medewerkers van Vroom de verbeteringsadviezen na het behalen van trede 2 vorig jaar hebben opgepakt en geïntegreerd binnen de organisatie. Een duidelijk stijgende lijn is te zien in de beleving, verbetering en naleving van het veiligheidsbewustzijn.

Wij zijn trots op onze medewerkers en onze dank gaat uit naar iedereen die het afgelopen jaar zijn inspanningen heeft geleverd om trede 3 te behalen en naar iedereen die zijn bijdragen heeft geleverd tijdens de auditdagen. 

Wat is de Safety Culture Ladder?

De Safety Culture Ladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten, verzuim en schades tot gevolg. Een essentiële factor is het bewustzijn in alle lagen van de organisatie van de eigen bijdrage aan de veiligheid. Dat heeft alles te maken met houding, gedrag en cultuur. Er wordt over veiligheid gesproken en de medewerkers worden gehoord.

Het hanteren van de Safety Culture Ladder heeft een brede functie. Het biedt kaders voor veilig werken aan alle partijen die binnen en buiten de organisatie werkzaam zijn: eigen medewerkers, opdrachtgevers en leveranciers. Veiligheid doe je met z’n allen.
De Safety Culture Ladder verdeelt het veiligheidsbewustzijn en -gedrag over 5 laddertreden. De directie van Vroom Funderingstechnieken heeft ingezet op trede 3 van deze ladder en daarvoor zijn we vijf  dagen lang ge-audit door SGS. We hebben mede door iedereen die geïnterviewd is deze trede met een positief resultaat afgerond en we werden geprezen voor de kennis en kunde van al onze medewerkers.
 
Het werken en handhaven van deze trede stopt niet na het behalen van trede 3. Het is een continu proces waarbij het zaak is te blijven verbeteren en werken aan onze veiligheid en gezondheid.

Download ons certificaat Veiligheidsladder, trede 3

Check onze vacatures hier