Over Vroom

Privacyverklaring

Vroom Funderingstechnieken hecht veel belang aan de bescherming van privacy en de veiligheid van persoonsgegevens. Wij nemen uw privacy zeer serieus en behandelen uw persoonlijke gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.


Door het gebruiken van onze websites, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met deze privacyverklaring. Onze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de websites.


Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze worden verwerkt.


De persoonsgegevens die van u worden verkregen en die op deze websites worden verzameld worden gebruikt voor verschillende doeleinden. De informatie die u verstrekt zal alleen worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en zal niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan aan u kenbaar zijn gemaakt op het moment van uw verzoek. De verzamelde persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij uw verzoek niet op andere wijze kunnen uitvoeren.


Naast de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen door een bezoek aan onze website, verzamelen wij ook persoonsgegevens die u op andere wijze aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door ons uw visitekaartje te geven, door te solliciteren naar een baan of door het verkrijgen uit andere bronnen zoals overheidsinstellingen. De direct en indirect van u verkregen persoonsgegevens zullen te allen tijde worden verwerkt op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

  • de uitvoering van een overeenkomst;
  • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • gerechtvaardigd belang;
  • uw toestemming.

Om het gebruik van onze websites zo eenvoudig mogelijk te maken verwerken wij persoonsgegevens automatisch. Dit zijn gegevens zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, eerdere bezoeken aan websites, demografische informatie en de tijd en duur van uw bezoek.


Voor hetzelfde doel maken wij op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze websites wordt meegestuurd en door uw browser op uw apparatuur wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek gebruikt worden om de toegang tot de websites voor u gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld door het laden van uw persoonlijke voorkeuren. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, kunt u in uw browser kiezen voor de optie ‘cookies off’, of uw browserprovider naar de juiste instellingen vragen.


Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de websites te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw computer, onze websites, de webpagina’s die u bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze websites. Deze tools gebruiken ‘cookies’.


De door onze websites verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.


U heeft recht op inzage en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Tevens heeft u het recht tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met privacy@vroom.nl.


Met betrekking tot bovengenoemde rechten geldt dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waar wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De meest actuele verklaring is te allen tijde in te zien op deze website. Deze verklaring is voor het laatst aangepast op: 20 juni 2018.

Check onze vacatures hier