Prefab betonpalen - Vroom Funderingstechnieken
Img 07

Prefab betonpalen

Vroom Funderingstechnieken heeft veel praktijkervaring opgebouwd in prefab betonpalen en geeft advies over de vele toepassingsmogelijkheden. Het paalsysteem is grondverdringend. Palen worden ingeheid met voornamelijk hydraulische heiblokken, waarvan de slagenergie regelbaar is. Sprake is van een gecontroleerd heiproces voor zowel paal als de omgeving.

Vroom Funderingstechnieken heeft een grote ervaring opgebouwd in de toepassing van prefab betonpalen en geeft advies over de vele toepassingsmogelijkheden.

Kenmerken prefab betonpaal

 • Traditioneel paalsysteem dat nagenoeg bij alle bouwwerken toegepast kan worden.
 • De paalkop kan bij voervelden op hoogte afgeheid worden.
 • Inheidiepte door middel van kalenderen goed controleerbaar.
 • Door grote afname bij de leveranciers, flexibel in optredende wijzigingen van de paalspecificatie.
 • Schoorstanden:
  • Achterover tot maximaal 4:1
  • Voorover tot maximaal 5:1.
 • Druk-, trek- en momentbelasting goed opneembaar met extra wapening.

Toepassingen

 • Windmolenfundaties.
 • Woningbouw, utiliteitsbouw en alle andere soorten bouwwerken en bij nagenoeg iedere grondgesteldheid.
 • Zijn geschikt voor projecten in de weg- en waterbouw waarbij hoge paalbelastingen optreden.
 • Zijn geschikt voor kleinere bouwprojecten waarbij een snelle en flexibele uitvoering gewenst is.
 • Kunnen bij kelders, tunnels en andere ondergrondse bouwwerken vanaf het bestaande maaiveld worden ingebracht en vervolgens verdiept worden weggeheid.
 • Zijn geschikt voor heiwerk vanaf het water op een ponton voor botenloodsen, aanlegsteigers en bruggen.
 • Worden veelal toegepast bij bergingen, onderheide terrassen en tuinmuren in nieuwbouwprojecten.

Kwaliteitsbewaking

Vroom Funderingstechnieken brengt prefab betonpalen aan volgens een door Vroom Funderingstechnieken opgestelde uitvoeringsprocedure in het kader van de interne kwaliteitsbewaking en landelijk geldende normen.

Controle grondmechanisch draagvermogen

Bij het inheien van prefab betonpalen kan het draagvermogen door middel van kalenderen worden gecontroleerd.

Controle paaltechnisch draagvermogen

De prefab betonpalen kunnen na inheien gecontroleerd worden op continuïteit door akoestisch doormeten.

Laat u adviseren

Aan het tot stand komen van onze folders en onze website besteedt Vroom Funderingstechnieken de grootst mogelijke zorg. Aan de inhoud kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. Indien u zonder verificatie of nader advies van Vroom Funderingstechnieken gebruik maakt van informatie uit onze folders of op onze website, doet u dat voor eigen rekening en risico. Vroom Funderingstechnieken accepteert geen aansprakelijkheid voor de juistheid en/of geschiktheid van de informatie voor de door u beoogde toepassing. Voor vragen over de toepassing van onze producten voor concrete projecten raden wij u aan contact op te nemen met onze afdeling verkoop.

Default koopman 160 184px
Kunnen we u helpen bij uw project?

Neem contact op met Kevin Koopman, bel +31 (0) 299 409 518 of stuur ons een e-mail.

Technische specificaties Prefab betonpalen

Technische specificatie prefab betonpalen

Door de inzet van moderne (bouw)funderingsmachines is flexibiliteit mogelijk bij start en uitvoering.

Hydraulische heiblokken

 • Junttan HHK 12a
 • Junttan HHK 9
 • Junttan HHK 7a
 • Junttan HHK 6
 • Junttan HHK 5
 • Junttan HHK 5a
 • Junttan HHK 4
 • Junttan HHK 3

Dieselhamers

Diverse typen dieselhamers kunnen worden ingezet.

​Betonkwaliteit

In C35/45, C45/55 en C55/65 kwaliteit.

Wapening

De kortere palen (tot ca. 7,50 m) kunnen traditioneel gewapend worden met staal FeB 500 HWL kwaliteit.

Langere palen worden voorgespannen en gewapend met voorspanstaal.
Ten behoeve van trek of momenten kan aanvullend een traditionele wapening aangebracht worden.

Draagvermogen

Het grondmechanisch draagvermogen volgens Eurocode 7 (NEN 6743) geeft als paalklassefactoren:

Paalpuntdraagkrachtfactoren
αp = 1,0
β = 1,0
Schachtwrijvingsfactor
αs = 0,010
Trek: αt = 0,007
Last- en vervormingsgedrag
Overeenkomstig Eurocode 7 (NEN 6743, type 1, figuur 6 en 7), afhankelijk van de grondgesteldheid.
Belastingspectrum
Druk tot maximaal ca. 5000 kN
Trek tot maximaal ca. 600 kN.

Constructieve aspecten

Prefab betonpalen
Beschikbare standaard afmetingen vierkant (mm): 180, 220, 250, 290, 320, 350, 380, 400, 420, 450 en 500
De maximale paallengte is ongeveer 80 à 90 keer de vierkantafmeting.
Toepassing afhankelijk van de grondgesteldheid en heibaarheid.
Andere afmetingen op aanvraag.
Prefab betonpalen kunnen ook met een verzwaarde voet en/of met inwendige of uitwendige ribbelprofileringen geleverd worden.
Prefab betonpalen kunnen ook met koppeling geleverd worden